MEMÒRIA 2017. ESCRIT CONSELL RECTOR

Gestió i resultats d’explotació

Els resultats econòmics que presentem donen el punt d’equilibri entre les despeses i els ingressos. Aquest és l’objectiu que preveuen els pressupostos.


El Compte de Resultats dona un benefici, abans d’impostos, de 1.687,16 €. Les diferents partides de despeses han estat: 2.150.654,93 €. + el resultat negatiu financer : 3.710,83€


L’ import de la xifra de negoci ha estat de 2.524.940,01 € + el resultat positiu financer: 1.238,52 €.


La xifra de les Amortitzacions aplicades aquest exercici han sigut de 370.126,39 €. L’augment respecte l’exercici passat ha sigut de 31,920,62 €.


Els ingressos han tingut un augment de 72.753,63 € i les despeses de 41.589,61 €.


L’ import de les Inversions de l’exercici 2016 ha estat de 345.725 €. L’any 2015 varen ser de 635.698 €. En dos anys portem invertits 981.423 €. Les inversions més importants s’han destinat a la millora de les infraestructures, substituint canonades de FC.per PE , per millorar l’eficiència de la xarxa i també millorar el tractament d’aigua per assegurar-ne la qualitat.


Les aportacions obligatòries fetes pels socis en aquest exercici han sigut de 153.912 € . El preu mig de les tarifes ha estat de 0,9199 €/m3 el domèstic , de 1,3976 €/m3 l’industrial, de 0,4130 €/m3 el públic. Uns preus que son un 40% per sota de la mitja de tot Catalunya i un 60% per sota de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Solvència i sostenibilitat financera

 

El Patrimoni Net de l’Entitat ha tingut un augment en aquest exercici de 106.338 €. Les altes de socis han estat 104 i les baixes 70 .
Total Actius : 4.312.517 € ; Patrimoni Net : 4.022.215 € ; Passius corr. /i no corren. : 288.616 €.
La CMO tenim una altíssima capitalització, uns deutes amb tercers mínims malgrat invertir de l’ordre d’uns 400.000€ en la millora de les infraestructures i xarxa.
El resultat social anual és molt elevat, amb un estalvi als socis i sòcies (famílies) de més d’un milió d’euros (comparat les despeses, en aigua, que han de fer els ciutadans dels pobles veïns).

 

Memòria Social

 

Creiem que el valor econòmic-financer no representa la totalitat de la gestió feta ni el valor de la nostra Entitat. És per això que hem de donar compte també de les accions socials que es duen a terme. A l’hora de presentar els Comptes Anuals també es tenen en compte les partides que formen part dels Pressupostos del Fons Socials.


A l’exercici 2016 vam pressupostar 20.521 € als Fons Socials. S’han fet accions i projectes per valor de 17.651 €. Accions fetes amb l’objectiu d’ajudar a les Associacions que lluiten per pal•liar l’exclusió social i la pobresa energètica i altres Entitats cíviques : 7.400 €; Promoció i difusió de Cooperativisme, projecte Aigua.coop: 7.489 € ; participacions amb Entitats i Federacions: 2.761 €.
S’han fet també altres actuacions assenyalades com la inauguració i posada en servei d’una nova font al barri de la Central, la Font de la Rutlla.


El dia 8 de desembre vam commemorar el 148è. aniversari de la fundació de la Comunitat homenatjant als fundadors de la Residència Fundació Privada Santa Oliva per la seva obra assistencial destinada a la gent gran.


El VIè premi Al Servei d’Olesa va ser atorgat a l’Associació Ariadna per la seva tasca social i assistencial, durant 20 anys, a favor de les dones que han patit càncer de mama. També van ser nominats els Socis i Sòcies d’Honor 2016 de la Cooperativa.
Aquests Actes van fer-se dins del tradicional Concert de Nadal, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, celebrat al Casal amb una excel•lent participació de públic.

 

Presentació Nous Estatuts (Adaptació dels Estatuts aprovats el febrer de 2014 a la nova Llei de Cooperatives del 12/2015 de 9 de juliol)

 

Els Òrgans Socials hem cregut necessari adaptar els Estatuts socials amb l’objectiu d’adaptar el marc normatiu als canvis tecnològics, econòmics i socials. La nova Llei configura el marc jurídic cooperatiu català com un règim jurídic flexible amb diferents alternatives empresarials. El Text Refós que presentem a l’ Assemblea ha d’afavorir una millor gestió empresarial dintre d’un règim jurídic modern i una més àmplia cobertura legal.


El Text que presentem a consideració de l’Assemblea ha estat revisat pels serveis jurídics de la Federació (FCCUC).

 

Projecte Societari cooperatiu: Aigua.coop

 

Afavorir el model de gestió sota les bases d’un model cooperatiu a diferents municipis de Catalunya

 

La Comunitat va iniciar l’any 2016 el projecte Aigua.coop. El model de gestió cooperatiu de l’aigua és aplicable a la realitat d’altres municipis que actualment tenen una gestió directa o indirecta per mitjà d’una empresa pública-privada, en règim de concessió. Aquesta plataforma és un punt de contacte que està a disposició dels Ajuntaments i col•lectius socials interessats a que el servei de l’abastament municipal sigui gestionat de forma cooperativa i aplicant l’economia social. Les característiques principals del model de gestió cooperatiu són:

 

  • Gestió publica de l’aigua a través d’una empresa cooperativa, Ajuntament / Cooperativa de consumidors i usuaris (mixta).
  • Gestionar l’aigua com un bé comú, no com una mercaderia.
  • L’objectiu ha de tenir una vocació 100% social, sota els principis del cooperativisme i l’economia social .
  • Fer una gestió sostenible de l’aigua i el seu entorn.
  • Endegar iniciatives i activitats obertes al poble al voltant de l’aigua, la natura i la seva cultura.

 

El projecte té el reconeixement i finançament dels FSE (Fons Socials Europeus) a través de CEPES. També el Grup CLADE participa de l’organització del projecte, aportant la seva estructura i participació de les Cooperatives i Empreses que la conformen, havent rebut una subvenció d’Aracoop per desenvolupar el projecte Aigua.coop en el marc dels projectes singulars, promogut per la Generalitat de Catalunya.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reconeixements

 

La gestió del dia a dia no seria possible si no comptéssim amb la dedicació de totes les persones que estan vinculades professionalment a la Cooperativa. Els Òrgans Socials valorem positivament la generositat de la seva entrega envers el servei integral que prestem.


Des del Consell Rector encoratgem a tots els empleats i professionals que estan vinculats al servei perquè continuïn dia a dia amb l’esperit de millora.


Felicitem-nos tots per formar part de la “COOPERATIVA DE L'AIGUA” i que sigui per molts anys.

 

Moltes gràcies
Pel Consell rector
El President
Joan Arévalo i Vilà

 

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.
Donar-me de baixa

Cookies a Comunitat Minera Olesana

cmineraolesana.cat fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant, accepta l'us d'aquestes cookies.

Vull saber-ne més Accepto l'us de cookies