Política de Privacitat
Informació sobre protecció de dades
Denominació social

Identidad: COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L.

Dir. Postal: Calle Alfons Sala, 42, CP. 08640

Email: correu@cmineraolesana.cat

Finalitat Per què fem servir les dades?

 

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L.; això inclou qualsevol dada personal recollides a través de la nostra pàgina web http://www.cmineraolesana.cat/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

 

COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 

 • Formulari de contacte del web: Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per informar sobre els serveis que ens hagin sol·licitat.
 • Formulari de registre a la Oficina Virtual: Les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades únicament per registrar-se a la Oficina Virtual.
 • Formulari de Newsletter: Les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades únicament per registrar-se a la Oficina Virtual.
 • Dades de candidats: En el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L.
Quant de temps custodiem les teves dades?

 

Les dades de contacte del web seran eliminades un cop resolta la petició que ens hagis fet.

Les dades de Registre a la Oficina Virtual i les de la Newsletter s’eliminaran quan es doni de baixa del servei.

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis. En cas de contractar el nostre servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivats per un període d'un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, s 'esborraran dels nostres sistemes.

Legitimització

Les dades dels clients seran tractades per COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L, així com aquelles relacionades amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.

Les dades de Contacte del Web, les de Resgistra a la Oficina Virtual, les de la Newsletter i les dels Currículums la seva legitimació serà el consentiment.

Destinataris Cessions de dades a tercers

 

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, llevat que hi hagi una llei que obligui a COMUNITAT MINERA OLESANA, S.C.C.L a aquest cessió de dades.

Categoria de dades Tipologia de dades tractades:
 • - Dades identificatives (Nombre, cognoms).
 • - Dades de contacte (email, telèfon, direcció).
 • - Historial laboral.
 • - Historial acadèmic.

En cap cas recollirem dades sensibles.

Drets Tens dret a:
 • - Accedir a les dades personals.
 • - Rectificar les dades personals.
 • - Suprimir les dades personals.
 • - Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • - Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • - Limitació del tractament.
 • - Portabilitat.
 
 
Oficina Virtual
Companyia
Companyia
La Comunitat Minera Olesana és una Societat fundada l’any 1868 per un grup d’Olesans esperonats pel modernisme...
 
 
Contacte 
Contacte
Contacte
Us animem a fer-nos arribar el seu suggeriment, reclamació o queixa a fí i a efecte de poder oferir-vos un servei més eficaç i de qualitat
Instal·lacions 
Mapainstal·lacions
 
 
 
Consells d'ús d'aigua 
 
 
 
Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.